Vår forskning 

 

 

Tragiska öden

 

Ett öde som gripit oss extra

 

 

19 oktober 1783 i Vibyggerå gifte sig Christoffer Horneus och

Kerstin Olofsdotter deras 1:a barn Jacob föddes 16 Januari 1785

men dog samma dag, barn nr. 2 även det fick namnet Jacob han

levde 19 dagar. Barn nr. 3 Olof född 1788 dog efter 2 månader. 4.e barnet Brita född  1790 levde drygt 1 månad. Barn nr. 5 Christoffer och Eric, två tvillingpojkar född 1792 de dog efter endast några dagar. Nils föddes 1794 och nöddöptes, har ännu inte hittat honom i dödboken, men han finns inte upptagen i husförhörsboken, så troligtvis dog han som spädbarn.

3 Januari 1795 dog Kerstin i Bröstvärk endast 38 år och 5 dagar.

Christoffer gifte sedan om sig men det blir en annan historia.

Vi kommer att skriva mer om släkten Horneus och även lägga in dem i släktträdet. (ana Hagerud)

 

Dränkte sin 3 årige son i Nordre älv

 

Carolina föddes 1855 i Vänersborg, när hon var 6 år utackorderades hon till en snickare och dennes familj, har gått i skola och kunde läsa hjälpligt och hade goda föredömen i sin familj.

Tjänade sedan i Särestad som piga tills hon gifte sig 1:a gången.

De fick 3 pojkar (den första utom äktenskapet som dog tidigt.

Sonen Viktor Adolf var född 18/2 1880 och en son född 1882.

De var mycket fattiga, maken Johannes var mycket äldre än henne, han avled 1884.

16 september 1883 hände det tragiska, hon dränkte sin son i Nordre älv, han hittades med en sten bundet runt halsen.

 

 Vid hållen rannsakning har utrönts att gossen blifvit af modren mördad jemte en å henne åtföljande f.d. artillerist.

Anteckningar från Norrmalms fängelse:
Ankom 7/2 1884 mord å eget 3-årigt barn medelst dränkning- Lifstids straffarbete o förlust
af medborgerligt förtroende för alltid. Kungl. Göta Hof.R. ut slag 25/1 1884.
Tidigare ostraffad,
Innanläsning o Krist. Kunskap Försvarliga Kan ej skrifa eller räkna.
 Bakgrund:
Född 1855 1 April i Wennersborg Föräldrar Jernhandlare Gustaf Byström o hustrun
Charlotta Holmstedt som båda lefa fattig i Wennersborg.
Hemma till 6 år sedan utackorderad i Särestad hos en snickare; gått i skola, hade goda
föredömmen i sitt hem; tjenade i Särestad tills hon ingick äktenskap 1879 i stor fattigdom.
Hon har sedan varit rätt mycket på villan.
1:a nattvardsgången vid 15 år i Serestad sista 1881 ibid.
23/1 1894 förflyttad till centralfängelset i Norrköping.
Blev frigiven 1903 och flyttade till Borås gifter sig 1907 med en änkeman med 4 barn,
hans yngsta dotter var 14 år, de bor i Lundby 5 sedan 13.

 

Vi har inte läst domen, men hoppas kunna göra det vid tillfälle.

Att det är tragiskt vet vi ju, men vad är bakgrunden till hennes handling?

kanske finns det förmildrande orsaker som är dolt för oss. Döm själva.

Kanske får vi ett svar någon gång.

 

(ana Svärd)

 

Ett tragiskt kort liv

 

 Lars Olofsson född den 14 Januari 1805 död 3 mars 1831.

Endast 18 år gammal började hans bana inom brott och straff.

 

Stulit blifvit med spö straffad undergått uppenbar kyrkoplikt och fästning.


1823 dömd för tredje resan stöld till lifstids fästning 1823.
27/10 1822 i Gefvle Slotts häkte: Afvaktar Kongl. Majist. nådiga utslag.

Den 26 dennes inkom Kungl. Majts nådiga utslag af den 11 i månaden, Lars Olofsson
dömmes för 3 dje resan stöld utan inbrott att afstraffas med 8 par Spö, en Söndags
uppenbar kyrkoplikt i Delsbo socken Kyrka och 3 års allmänt arbete å Vaxholms fästning i
anledning han den 29 förpassades å ortens häkte, och spöstraffet och kyrkplikten
därstädes undergå.

Lars Olofsson som den 11 undergått Spöstraff vid Häradsfängelset och den 13 stått
uppenbar Kyrkoplikt i Delsbo socken kyrka afsändes den 22 mot i månader till fästning.
( Införd i april månad.)

1825 Oct. Förre fästning fången Lars Olofsson:
Stöld,
1825 den 24 oct. afsänd till Höste Tinget med Delsbo Tingslag för att undergå Ransakning
Fängelset:
Återkom den 4 Nov. 1825, Dömd genom, om förmål Rätt den 29 de sistl. Oct.: med detta
och Hög Kong. Svea H. Rätt pröfning underställt utslag att böta för det han inför Rätta
befunnits druken? 6 & 32 S,bo, samt för förlegat hitte gods af värde 12 f,24 pB eller till
hopa Sju R 8 P samma mynt, som i brist af tillgång kommer med åtta dagars fängelse vid
Watten och bröd att som gäller.
Den 13 dennes lösgafs Lars Olofsson med föreläggande att inom viss tid, och vid beståndet
öfert? laga ??sättning eller ??? sig förskaffa.
(svårt att tyda allt)

1827 den 20 december var det åter dax, nu för fjärde resan stöld.
20 dec 1827 förre fästningsfången Lars Olofsson:
1828 den 11 Jan. afsänd till ett urtima Ting med Delsbo Tingslag för att undergå ransakning.
Återkom den 16 Jan 1828 Dömd genom Delsbo Härads Urtima Ting Rätts, medelte utslag af den 14 Jan 1828 till Straff för de 4de Resan stöld med Spö och uppenbar Kyrkoplikt samt
Lifstids fästning, hans spöstraff i förverkning dock ej är utförtt men utslaget är Höglige
Kungliga Svea Hof Rättens ??? underställt, enligt förpassningen.
Den 7 Mars undergick han spöstraffet den 9 stod han uppenbar Kyrkoplikt vid Delsbo Kyrka
och den 17 i månaden affärdas han till Malmö fästing.

Hans mor  Karin Pålsdotter tog sitt liv, fanns hängande på förstubron

23 Juni 1830. Fadern Olof misskötte sitt ena hemman och tvingades sälja till främmande folk.

Lars avled i fängelset 1831 i nerffeber.

(ana Myrsten)

Mordbrand

 

Jacob Ephraim Johansson född 24 maj 1850 i Junsele.

Han blev vid 18 års ålder dömd för medhjälp vid mordbrand. Han fick 2 år samt att vara medborgerligt förtroende för all framtid förlustig.

Noterat i fängelserullorna när han infann sig i fängelset i Östersund den 25 aug 1868

Han var 5 fot och 5½ tum lång hade blå ögon, brunt hår samt runt huvud. Hans klädespersedlar var, 1 st skjorta, 1 silkeduk, 1 kl. hatt,

1 par byxor, 1 blå mössa, 1 par stövlar, 1 underrock mm allt värderart till 11,25 Rd

 

Han blev dömd av Brunflos Häradsrätt. Vi kommer att ta reda på mera när vi kommer till Härnösands forskararkiv.

(ana Per-Erik och Lisa)

 

Barnamord

 

Sigrid Andersdotter född 8 maj 1823 i Alanäs. Hon fick 3 års straff för barnamord, satt fängslad mellan 1846 och 1849. Finns inget barn i födelseboken eller dödboken.

Vad vi tror är att hon endera dödade barnet vid födelsen eller att hon drev ut barnet för tidigt.

Hon gifte sig sedan 11/5 1858 och fick i äktenskapet 3 barn.

 

Vi kommer att söka i domboken i Härnösand för att få reda på fakta kring barnamordet. Så vi återkommer med resultatet efter sommaren.

(ana Per-Erik och Lisa)

 

1879 tragiskt år för Jon Olsson i Delsbo

 

2 juni begravdes deras dotter Brita endast 18 år gammal dödsorsaken okänd.

22 juni begravdes dottern Anna 16 år död av Hjärinflamation

7 juli brgravdes hustrun Anna död i Difteri.

(ana Myrsten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Släktträd

 

Cato >>

Daniel-Petter & Matilda Olofsson>>

Danmark Hald >>

Erik och Rut Nilsson >>

Swärd >>

Fagerström >>

Per-Erik & Lisa Sjöberg >>

Hagerud > >

Ström >>

Myrsten >>

Rova>>

Tolonen Yndefors >>

Björklund >>

Burström >>

Hansson >>

 

 

 

 

 

Anböcker

 

Cato >>

Peter Gustafsson >>

Erik och Rut Nilsson >>

Rautio >>

Palo >>

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Hem >>