Forskningsuppdrag 

& Erbjudanden.                               

 

 

Vem tror du att du är?

 

Att forska och hitta sin historia är en upplevelse som vi brinner för. Vill du ha hjälp att hitta dina rötter? Vi hjälper dig gärna. Vårt arvode hittar du i erbjudanden till höger på denna sida.

 

Vad kan man finna om sin släkt?

På sidan "Några livsöden" finner du några berättelser, här nedan föler ytterligare några korta exempel på vad man kan finna.

 

Husförhör:

Är en återkommande del i forskningen som ger oss ledtrådar som födelse, vigsel, boende, barn, död. Samt om något speciellt drabbat familjen.

 

Ur husförhöret i Ljusdal från 1748 till 1820 hittade vi ledtrådar om Soldaten Michael Swahn som vi forskar om. Mickhael föddes den 23 december året 1748. När vi följer honom framåt i tiden ser vi att han gifter sig den 25 oktober 1772 i Storhaga, Ljusdal med bondedottern Gölin Olofsdotter. De får tillsammans två söner. Olof 12 sep 1773 och lars 28 nov 1775. Han blir änkling 1805.

Den 17 nov 1820 står det antecknat att Michael avlidit. Vi kollar närmare i dödsboken över nämda plats och tid. Detta finner vi:

 

Dödboken:

"17 nov 1820 Fahn-junkaren Michael Swahn på Swahn-bo. Född till Världen året 1748 den 23 decembris; Dess föräldrar voro Soldaten Lars Hafwerman och modren Gölin Michelsdotter vid Björnbacken. Michael vistades hemma i sina yngre år, blev soldat vid Jervsös Compani 1767, Vice Corporal 1777, Premier Corporal 1778, Rustmästare 1779, Seregant 1786. Medvar på arbetskommenderingar åren 1770, 1775, 1780. Bevistade fälttåget i Finland åren 1788, 1789, 1790. Kommenderades vid krigets utbrott 1808 med norra gränsfördelningen till Gävle. Erhöll på egen begäran avsked med karaktär av Fahn-junkare året 1810, sedan han tjänat Kungl. Maj.st. och kronan 43,5 år.

Ingick äktenskap med bondedottern Gölin Olofsdotter i Storhaga året 1772 den 25 oktobris; hans sammanlevnad med henne varade till den 20 aprilis 1805 då hon i Herrenom avsomnade; detta äktenskap blev välsignat med tvenne söner, som leva och äro Bonden Lars Michelsson i Sunnanås och Herr Captenen vid staben Löitnanten vid Delsbo Compani Olof Swansson; Bägge följa nu sin hulde fader. Vår falländade hade god hälsa, var tapper militär, redlig umgänges man, ordentlig och efterdömlig i allt sitt uppförande; Besvärad av andtäppa och vattensot var han sedan den 17:de oktobris. Död av vattusot. 71 år 9 och tre fjärdedels månad gammal."

 

Michael Swahn är mormors morfars morfars far till Åsas maken Peter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erbjudanden:

 

 

 

 

 Vill ni ha hjälp med att hitta era förfäder?

Vi hjälper gärna till för en rimlig kostnad som skall täcka våra utgifter i form av abonnemang på bland annat forskarsidor.

4 generationer - 1500 kronor

5 generationer - 1800 kronor

6 generationer - 2400 kronor

Då utgår vi från huvudpersonen samt deras förfäder i rakt nedstigande led. Födelse Vigsel och dödsuppgifter och dödsorsak om detta finnes och även deras yrken och var de bor, anteckningar gjorda i husförhörs-böckerna tar vi med även andra intressanta uppgifter om personerna som vi stöter på.

Bouppteckningar om dessa finnes men ej översatta.

Vi tar med deras syskon så länge de bor hos föräldrarna.

Det kan ta lite olika lång tid beroende på om vi stöter på problem, det kan vara präster som inte skriver in vart personerna flyttar.

 

Anböcker laddar vi upp så kommer vi överens hur ni vill ha dem, på CD eller hemskickade. Vill ni ha snygga antavlor att sätta inom ram så rekomenderar vi myrstens grafik där finns olika storlekar att välja mellan.

se nedan.

  Antavlor storformat:

Stor antavla att använda som arbetsöversikt på din släktforskning. 9 led får plats. Onumrerad. tre olika utföranden.

  1. Solfjädern:

Storlek: 98x74 cm     Pris:

      2.    xxxxxxxxxxx:

Storlek:                        Pris:

       3.   xxxxxxxxxxx:

Storlek:                        Pris:

 

 

 

Tidslinje.se © 2011 - Privacy Policy - Terms of Use