Ni som vill ladda ner boken meddela oss innan, vi vill gärna veta namn på de som laddar ner den! Tack!

 

Till Boken >>

 

 

 

Vår forskning om släkten Göran Rautio

 

 

 

 

 

 

Rautio i Karunki och Vittangi. Bomärket användes 1846 av Johan Nilsson Rautio i Vittangi, byggmästare vid

uppförandet av Vittangi kyrka. Han flyttad sedan tillbaka till sin födelseort Karunki, men sonen Johan Erik

Johansson Rauto stannade kvar i Vittangi och blev klockare. Släkterna Rautio och Råman i Vittangi härstammar

från honom.

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

I augusti 1844 utsågs en plats för den nya kyrkan och i mars 1846 anställdes snickaren Johan Nilsson Rautio

"Lukkari" till byggmästare och arbetet påbörjades samma år. Av ekonomiska skäl skulle det emellertid dröja ända

till 1854 innan kyrkan var klar för invigning, vilket förrättades av prosten Lars-Levi Laestadius, den 5 mars

nämnda år. Den predikan han höll den söndagen finns bevarad i Vittangi kyrka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidslinje.se © 2011 - Privacy Policy - Terms of Use