Peters släktbok på sin mors sida

 

Vill ni ladda hem boken förväntar vi oss att ni frågar oss först

 

Ni kommer till boken om ni trycker på länken.

Peter Gustavssons anbok >>

 

 

 

Ett av alla livsöden i släkten:

 

           JOHAN JÖNSSON (Peters mors farmors morfar) föddes den 23 januari 1803 i                                     Ytterbyn Nederkalix. Johan dog den16 augusti 1880, 77 år gammal, i Ytterbyn    

             Nederkalix                                                                                                                        

 

       Notering: 3 av barnen dog i Strypsjuka Erik 11 år. Albertina 4 år och Albert 3 år.

      Dottern Matilda 2 år döds orsak: de öppnade 112 medfödda röda märken   på         

      ryggen vid ryggraden.

 

      Det måste ha varit en svår tid för familjen och vad visste läkarna om en del av sjuk-

      dommarna. Vad var de röda märkena som Matilda hade? Vi kan bara gissa!

      Strypsjuka var : Äkta Krupp = Difteri.

      Difteri är ju alla vaccinerade mot nu, och Falsk krupp existerar ju än idag men

      finns behandling för.

  

 

 

 

 

 

Tidslinje.se © 2011 - Privacy Policy - Terms of Use

                   Peters mormormors föräldrar

Karl August Holm född 8 januari 1869 i Vuononoja Nedertorneå

Katarina Augusta Franki född 17 augusti 1864 i Keraijänki

De fick 6 barn.