Tidslinje.se © 2011 - Privacy Policy - Terms of Use

Levnadsöden från förr .Sveriges historia speglad i våra anor.

 

 

<< Tillbaka

 

 

GRELS JOSEFSSON (Daniels mormors farmors morfars far) föddes år 1650, i Mo, Junsele, Ångermanland, som son till

Josef Grelsson354 och Okänd Persdotter355, som visas inom släktträd 47. Grels var Tolvman, dvs. nämndeman. Grels dog år

1712, ungefär 62 år gammal, i Junsele.

Notering: En annan märklig notering förekommer den 5 okt. 1700, då Grels upplåter hemmanet till sonen Jöns? Här måste

det ha skett en felskrivning av tingsskrivaren och troligen gäller det sonen Joseph, som 1703 står för hemmanet.

Grels Josephson fick följande barn:

Joseph Grelson, född omkr. 1674- död 1718

Salmon Grelson, född omkr. 1676- död 1759 bosatt i Krånge

Abraham Grelson född omkr. 1691 död 1772 gifter sig med Anna Hindricsdotter i Gafsele, där han sedan verkar

som Länsman i Åsele. Hans intressanta livsöde får ett särskilt kapitel längre fram.

Karin Grelsdotter född omkr. 1672 död 1749 gift med Abram Erson Bölen 2

Detta var också häxprocessernas och rättegångarnas tidevarv framför allt annat. Inte nog med att krigen skapade

olyckor, svält och allmän misär religiös hysteri med fanatiska helvetes-predikande präster skapade en masspsykos

bland människorna, som drev grannar och släktingar att angiva varandra för häxeri, Blåkullafärder, barnarov

och trolldom i största allmänhet. Ingen gick säker, hustrur kunde angivas av de egna makarna och mutade gossar

och flickor ställdes vid kyrkdörren för att peka ut skyldiga besökare. Ångermanland blev oerhårt svårt anfäktat av

denna religiösa pest, som resulterade i massavrättningar. I Sollefteå dömdes 6 kvinnor till halshuggning, 17 till

spöslitning eller gatlopp. I Härnösand mister 40 personer livet och i Torsåker kommenderas befolkningen ut till

"Häxberget", för att se hur ett 70- tal "trollpackor" avrättas i stupstocken. Kyrkans makt var oerhörd, annars

skulle inte prästerskapet kunnat få fortsätta efter denna vidriga massaker.

Hon stal för att överleva ooh straffad blev hon men slapp spöstraff och fästning.Hon dömdes att plikta 9 mkr.

S-mynt samt till Grels utgiva 3 Daler kmt., var hon nu skulle taga de pengarna ifrån? Grels behöll skinnet och

köttet, men så har efteråt tycker man, att Ingrid åtminstone fått behålla köttet. Grels var valförsedd och saknade

ingenting men ibland måste lagen ha sin gång.

Tills vidare ja, för det måste ju bli anmälan och rättegång om saken och Grels tog grannarna och även Ingrids

bror med sig som vittnen till tinget och krävde ersättning och plikt efter lag, men rätten var ganska mild i sin

bedömning och deras utlåtande lyder:

-"Hustru Ingrid är visserligen stämd men står intet till svars ty av ortsbor berättas, att hon är så fruktansvart

fattig att hon intet ens äger kläder på kroppen att bevara sig med för vintern och kölden.

Men si, när man hade undersökt allt, ja då låter det så här ordagrant i tingsprotokollet:

-"Vi rannsakade Ingrids stuga intill dess vi funno att Hustru Ingrid slaktat fåret, snott köttet in uti skinnet och det

gömt op uti Skorstens Muren eller pipan, det hon där satt käppar under, hvarifran det nedertogs, då hustru Ingrid

måste tillstå sitt brott och skinnet med köttet sattes till Erich Eliason i Moo tills vidare!"

Men här skall det bli husesyn, så gubbarna började vända upp och ned på allt, som fanns i den trånga stugan

medan gumman nekade och tjattrade hela tiden om oskuld och oförskämdheter.

Men vad i all världen, av alla kåkar i Junsele, så inte hade de väntat sig det här! De tre kumpanerna glodde på

varandra men spåren ledde ju faktiskt hit, så det fanns inget annat att göra än att banka hårt på den gistna

Sida 47

Daniel Petter Olofsson Direkta Relationer

dörren! De fingo bulta flera gånger och de stampade och de svoro långa eder innan dörren sakta svängde upp på

gnällande gångjärn och i skumrasket innanför skymtade en gumma, Hustru Ingrid kallad, och hon niger för de

breda gubbarna. Lite besvikna kanske, för de ha ju hela tiden varit inställda på att få tampas med en karl.

När Grels hämtat sig något från chocken, gick han raka vägen till grannarna Erich Pålson Trygg och Michel

Erichson och anmodade dem att följa honom i sökandet efter tjuven och samtidigt tjänstgöra som vittnen. Sagt och

gjort, de klädde sig varmt, drogo ner pälsmössorna över öronen, satte näsan ned mot backen och så började

jakten på den har tjuvstrykern, nu skulle han få den fan´en! Det var ingen större konst att följa spåren i snön man

behövde inte ens vara jägare för att se vart de bar ner mot älvbrinken, ut på den frusna älven och upp mot

strandslänterna på andra sidan mot Krånge och där slutade de utanför en gammal stugdörr.

Fårstölder i Mo 1698

Vintermörkret låg tungt över byarna nyårsnatten 1698-99 och dolde helt den mörkklädde gestalten, som försiktigt

spanade åt alla håll och med återhållen andning av rädsla för lättsövda hundar, trevade sig fram mot

ladugårdsväggen på Grels Josephsons gård i Mo. Fötterna sattes mjukt i snön och hukande försvann gestalten in

genom den låga dörren, som försiktigt åter stängdes. I det svaga ljuset från fönstret blänkte det till av ett knivstål i

några snabba hugg, köttet styckades och sveptes in i fårskinnet, bördan slängdes upp på axeln och med snabba

steg tog skepnaden skydd av bodar och härbren och försvann i mörkret, ner mot den frusna älven.

Så blev det morgon, den första på det nya året 1699 och Grels Josephson i Mo steg ut på gårdsplanen, sträckte på

sig och gäspade och ställde stegen mot ladugården för att se till djuren. Men redan vid dörren anade han oråd, då

han såg blodspåren i snön och väl inne såg han till sin häpnad att själva gumsen var borta "va' ända in i

helskotta, hocken ha tege sjålva gam-gumsen?"

Grels däremot tager hand om fädernegården och förekommer även han i ett märkligt tingsprotokoll. På

nyårsnatten 1698 förövade änkehustrun Ingrid 0lofsdotter från Krånge, på andra sidan av den frusna

Ångermanälven, stölden av en gumse i Grels fähus i Mo och den här historien förekommer i ett av mina

radioprogram och lyder så här:

-"och jag har ju tidigare nämnt att det funnits svåra kvinnoöden i Junsele under äldre tid och här skall jag försöka

berätta om ett av dem:

blev utsedd. till "Tolfman" för Junsele med ett bomärke i form av tre trianglar, som mötas i spetsarna. Som

framgår av föregående sida hade Grels flera bröder. Abrahams andel i arvet utlöstets av syskonen 1682. Året före

figurerar han i en mycket invecklad fastighetsaffär, där en Hustru Märtha Erichsdotter i Eden drar fallet inför

rätten och protesterar mot Abraham Josephsons köp av 5 Sel jord i Mo och som hon på sina barns vägnar söker

få köpet att gå tillbaka. Både Märtha och Abraham kan uppvisa div. handlingar-men i Märthas papper finns

sådana förbehåll i köpet, att nämnden ger henne rätt.

 

 

<< Tillbaka