s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Levnadsöden från förr 

Sveriges historia speglad i våra anor.

 

 

Här tänkte vi visa några intressanta anor i vår forskning. Vissa personer man forskar om fastnar lite extra i våra sinnen, De som haft levnadsöden som visar på starka människor eller de som haft det svårt eller drabbats av krig.

 

Kanske kan du också bli nyfiken på dina egna anor, vem vet vad som döljer sig längre tillbaka i tiden?

 

Båtsmannen Bertil Persson Lustig

 

Han var Daniel Petters mormors farmors farfar.

Han torde ha upplevt något av sekelskiftets svåraste årtionde, med missväxt och Karl XII,s långa krig.

 

 

Han torde ha upplevt något av sekelskiftets svåraste årtionden, dels genom missväxt, dels genom Karl XII's långa krig som nästan höll på att ödelägga byn.Bertil blev antagen till båtsman den 14/4 1716 (c:a 40 år gammal). Blev genom lottning uttagen till båtsmanstjänsten. Han fick båtsmansnamnet Lustig.

Samma år delas Norrlands tidigare två kompanier i fyra.* 1:a Norrlands första dels båtsmanskompani (kustsocknar och städer i Gästrikland och södra Hälsingland)* 1:a Norrlands andra dels båtsmanskompani (kustsocknar och städer i norra Hälsingland och hela Medelpad)* 2:a Norrlands första dels båtsmanskompani (södra Ångermanland)* 2:a Norrlands andra dels båtsmanskompani (norra Ångermanland)Bertil torde väl ha hamnat i "* 2:a Norrlands andra dels båtsmanskompani(norra Ångermanland)" vilket stod under befäl av löjtnant Springer och bestod av 248 man och beräknades ha fyra marschdagar plus en vilodag extra.Efter besiktning fortsatte kompaniet till Uppland (13/4 ?, hur passar detta in med det angivna antagnings-datumet 13/4 för Bertil?).

Manskapet hemförlovades i september. De sjuka transporterades sjövägen till sina rotar. Hela 506 man skickades med krejaren Bartholomeus (mindre lastfartyg) under befäl av kapten Wrångh. En farsot utbröt vilken blev katastrofal bland de hårt packade manskapet. Resan varade i 32 dagar och totalt avled 101 man. För norrlands andra kompani fick denna uppfordran många avgångar. Totalt dog 210 man i andra kompaniet vilket utgjorde 30%, en mycket hög avgång. 97 st hade dött under sjöexpeditionen.

Under 1717 inför det norska fälttåget omorganiserades båtsmanshållet.Alla båtsmän organiserades i 7 sjöregementen varav 3 organiserades som infanteritrupp. De norrländska båtsmännen kom att tillhöra den senare kategorin som slogs ihop till ett regemente, Västernorrlands Änterkarlsregemente. Chef var amiralen Erik Didrik Taube. Dessa båtsmänskulle nu utrustas, beväpnas och övas som fotfolk. De norrländska båtsmankompanierna bildade var sin bataljon om högst 712 man.Bataljonerna indelades i två fotkompanier vilka motsvarade halva båtsmankompanierna 356 man.

Bertil fick avsked år 1718.

Bertil var även nämndeman liksom sin far.Källa: Roland Forssén/"Fjällsjö byar och gårdar" av Agneta Olofsson samt "Jansjö, 450år" av Per Persson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidslinje.se © 2011 - Privacy Policy - Terms of Use