Välkommen till tidslinje.se 

Sveriges historia speglad i våra anor.

Att göra nedslag i historien och lära känna de människor som är anledningen till att vi själva    existerar det är en otrolig upplevelse.

Vi har även haft nöje att träffa många personer som själva forskar och som korsat våra grenar.

Vi har även träffat på släkt som vi inte visste vi hade.

Att forska nu är så mycket lättare när man har tillgång till alla hjälpmedel som finns via datorn.

Alla människoöden vi stött på kan beröra en djupt, vi kommer att efterhand lägga in allt på vår   hemsida.

Du får gärna använda vårt material för egen forskning men vi förväntar oss att du nämner   oss som källa.

Hör gärna av dig om du upptäcker några felaktigheter, vi är även mycket tacksamma för

kompliteringar och synpunkter, maila oss då på info@tidslinje.se

Tolvåringar dubbelmördare.

Tvillingarna Johannes och Elias Johansson föddes i Ramsele den 18/1 1876.

De var bara 12 år när de begick ett fruktansvärt grovt brott. Den 6/12 1888 mördade de Anna Brita Öberg 88 år och hennes son skomakaren Jonas Öberg 50 år i Krången med yxhugg i huvudet.

Nedan artikel fanns in förd i Sundsvalls tidning 12 dec 1888

Polisförhör den 8 dec 1888 ger vid handen " att då faktor Johan Nordberg dy. i Krången anmält att skomakaren Jonas Öbergs bostad i Krången under hela gårdagen varit stängd hade Norberg jämte hans fader Johan Norberg och drängen Jan Lundström på morgonen idag berett sig tillträde till stugan och då funnit bemälde Öberg jämte hans moder Anna Brita Öberg ligga döda på golvet".

Det framkom vidare av protokollet att kyrkvärden Carl Carlsson i Krången besökt Öberg på torsdagsaftonen för att erhålla 10kr, att då Öberg lämnat denna Carl en sedel på 50 kr och Carl gick då för att växla. Hans son Olof Carlsson återvände senare på kvällen med de 40 kronorna, då befann sig Johan Nymans söner Elias Ferdinand och hans broder Johannes Alfred inne hos Öberg och dessa hade stannat kvar när Olof gått.

Misstankarna kom snart på dessa båda bröder då det utanför stugan fanns spår i snön efter mindre skor springande från stugan och någon hade snubblat och där fanns blod i snön. Dom togs i förhör men nekade till att börja med för att sedan erkänna men förnekade att de tagit mer än 4 kronor som de gett till den yngre brodern Axel Albin för vilken de berättat och nu mutade till tystnad.

Redan under sommaren hade bröderna o en till gosse talat om att döda skomakaren då han varit ovettig mot dem men man kom inte till skott.

Dom begav sig till stugan om kl. 6 under föregivande att dom skulle beställa stövlar till våren och dom såg var Öberg förvarade sina pengar som han fick av Olof Carlsson då gick de ut för att rådslå. Dom kom då överens att Elias F skulle hugga Öberg först med yxan i nacken och att Johannes sedan skulle hjälpa till att döda honom och derpå döda modern som satt o sov vid spisen. De kom över 40kr i sedlar o 4 kr i silver och en fiol.

De döda låg påklädda framstupa på golvet bägge var mycket illa tilltygade med flera yxhugg i huvudet, nacken och halsen. Yxorna satt fortfarande i mordoffrens huvuden när dom återfanns.

I protokollet står "Under hela förhöret ådagalades gossarne den mest förhärdade fräckhet, visade intet tecken till ånger över sin blodiga handling samt kunde blott med största svårighet förmås att någorlunda hålla sig till sanningen."

Det sänds ett telegram från Ramsele till häradshövdingen Schartau i Sollefteå dat 9/12 88 som berättar om händelsen och att brottslingarna erkänt. Kommunalnämnden vill få dom intagna på Hall snarast möjligt.

Familjen får det säkert bekymmersamt efter denna händelse, de flyttar senare till Junsele.

Ironisk nog blir Johannes skomakare verksam efter Amerika vistelse till 1919 i Anundsjö men flyttar till Lycksele där han dör 1937 ogift. ( vi har uppgift att han dog den 6/4 1952)

Elias flyttar till Karlskrona o Amiralitetsför. 1894 och hans öde är okänt för mig.

Polisförhörets text har vi hittat på nätet skrivet av Agneta Olofsson

Vi kommer själva att skriva av polisförhör mm efter undersökningar. Mera finns om denna familj under vår forskning . Där vi bl.a. lagt in en tidningsartikel som vi hittat i Sundsvalls Tidning 1

Tragiskt kvinno öde

Johanna Svensdotter föddes i Önskanäset Gideå den 10/6 1841 hon var nr. 4 av 4 syskon. Började tidigt att arbeta som piga, när hon var 27 år blev hon med barn och i sin förtvivlan tog hon bort fostret.

Detta kom fram till länsman i Arnäs och hon ställdes inför Arnäs Häradsrätt och blev där dömd till 18 månaders straffarbete, detta avtjänades på Härnösands fängelse.

Efter avtjänat straff flyttade hon till Gideå i Björna och där träffade hon torparen Johan Melin och de gifte sig 2/3 1873 efter bara 11 dagar föddes deras första son 13/3 1873. 1/1 1877 fick de en dotter.

25/3 1879 fick de en son och 3 dagar därefter avled Johanna av barnsängsfeber.

Sista sonen dog i ett års ålder. Första sonen dog när han var 20 år, han avled på Sollefteå lasarett.

Maken Johan gifte aldrig om sig, han bodde kvar i torpet i Gideå med barnen.

Brodermördare

Berättelsen om de båda bröderna Petrus och Carl Magnus. Petrus föddes 9 september 1820 i Svedjom Tåsjö och Carl Magnus 17 januari 1828 i Jerfnäset Tåsjö.

Föräldrarna var Carl Persson Bäckström och Märta Bergelsdotter, fadern var Nybyggare i Jerfnäset när det tragiska skedde.

Den 14 juni 1838

Avskrift från dödboken:

"Genom tvenne yxslag åt huvudet och ett knivstyng i halsen åt strupen mördat av sin

broder Per Karlsson. Gud avböje en dylik ryslig händelse"

Petrus "Per" blev avrättad för sitt dåd och i hans bok står:

Vid avrättningsplatsen på gränsen mellan Ramsele och Fjällsjö socknar avrättades lördagen

den 17 oktober klockan 12.00 brodermördaren Pehr Carlsson från Tåsjö.

Exekutionen verkställdes av skarprättaren Magnus Jarl.

Denna händelse har berört oss och till sommaren kommer vi att besöka Jerfnäset och även se om vi kan utröna var avrättningsplatsen är belägen vi skall även försöka få tillgång till domboken och där kanske kan berättas mer om vad som låg bakom dådet.

Per-Erik och Lisas släktträd.

Dubbelhor

Elias Andersson Hemmansägare  född 1674

gift i 13 år och hade 6 barn.

Efter faderns död blev det Elias, efter en del bråk med brodern Ivar, som fick ta över fadershemmanet i Backe.

Där levde han därefter, av allt att döma, ett stillsamt och ärligt liv såsom en respekterad nämndeman.

1715 hände dock något som skulle få en ände med förskräckelse. Tydligen hade han haft en "affär" med båtsmansänkan Märit Olofsdotter under en längre tid.

När denna blev gravid och sedan födde ett barn till vilket hon pekade ut Elias som fader så blev både Elias och Märit dömda till döden. Troligen skulle Elias, vilket var det vanliga, ha blivit benådad från den dödsdomen. Elias insjuknade dock och dog strax efter att ha blivit dömd.

Källa: Roland Forssén

Det finns ett längre och ingående protokoll att läsa i vår forskning. Elias Andersson hittas under Daniel och Matilda.

Vi kommer att försöka få klarhet i vad som hände änkan om hon blev avrättad , och vad som hände med barnet.

----------------------------------------------------------------------------------------

Gertrud Olofsdotter

1776-05-10-1844-06-11

Avled i Skog Delsbo

Berörda livsöden

Anteckningar från dödboken:

Den 16 Juni 1844 Begrafdes Bonden Olof Olssons i Skog hustru Gertrud Olsdotter.

Hon föddes 1776 den 10 Maj i Ede. Hennes föräldrar voro Nämndemannen Olof Olsson och hans

Hustru Brita Grelsdotter derstädes- Vistades i föräldrarhemmet till dess hon ingick 1798 i

äktenskap med sin första Man Bonden Lars Olsson i Skog vid 22 års ålder_med honom hade hon 3 söner och 2 döttrar som nu alla sörja vid hennes graf. Denne hennes första man dog år 1808 en månad efter sedan Herran genom en härjande åskeld ödelagt hela deras gård

med allt hvad de egde af husgeråd och kläder och annat bohag.

Husvill och utblotad enka hade hon 5 små barn att försörja.

Ingick 1840 i äktenskap med sin nu efterlefande sörjande man, med hvilken hon fostrat 2 söner och 2 döttrar som äfvenledes lefer och begråta henne med sina tårar till grafen. Har i hela sin lefnad kämpat med lungsvagt bröst, och insjuknade hastigt den 3 Maj att trots

en noggrann omvårdnad hon dukade under för detta förleden måndag den 11 Juni 1844 i en ålder af 68 år 1 månad och en dager,

Till Kyrkan 1,16 fattige 1,

2021

Bilder finns att skåda i Galleriet från vår trevliga släktträff i Junsele.

Nu finns även bilder på Träsniderskan Dea`s alster i galleriet, läs även om Dea under fliken," några livsöden"

Nu finns även ett fotoalbum från Junsele hembygsgård i

Hans Erik Larsson Bodum

far till vår mormor Matilda

Övre stugan i Öfra den byggdes ungefär 1924 av Finn Kalle

Öppna spisen i rummet innanför köket

Verner Olofsson och Björn Hansson

Foto Arnold Hansson

Verner  och Doris Berglunds kor

Verner sitter i köket och funderar

Foto  Arnold Hansson

Verner behöver glasögon när han skall läsa


Jenny sitter vid spisen

Här trivdes Astrid, hon var en duktig väverska.

Övre stugan i Övra den byggdes ungefär 1924 av Finn Kalle.         

Jenny Olofsson i Öfra

 Välkommen till tidslinje.se 

Sveriges historia speglad i våra anor.

Att göra nedslag i historien och lära känna de människor som är anledningen till att vi själva    existerar det är en otrolig upplevelse.

Vi har även haft nöje att träffa många personer som själva forskar och som korsat våra grenar.

Vi har även träffat på släkt som vi inte visste vi hade.

Att forska nu är så mycket lättare när man har tillgång till alla hjälpmedel som finns via datorn.

Alla människoöden vi stött på kan beröra en djupt, vi kommer att efterhand lägga in allt på vår   hemsida.

Du får gärna använda vårt material för egen forskning men vi förväntar oss att du nämner   oss som källa.

Hör gärna av dig om du upptäcker några felaktigheter, vi är även mycket tacksamma för

kompliteringar och synpunkter, maila oss då på info@tidslinje.se

Tolvåringar dubbelmördare.

Tvillingarna Johannes och Elias Johansson föddes i Ramsele den 18/1 1876.

De var bara 12 år när de begick ett fruktansvärt grovt brott. Den 6/12 1888 mördade de Anna Brita Öberg 88 år och hennes son skomakaren Jonas Öberg 50 år i Krången med yxhugg i huvudet.

Nedan artikel fanns in förd i Sundsvalls tidning 12 dec 1888

Polisförhör den 8 dec 1888 ger vid handen " att då faktor Johan Nordberg dy. i Krången anmält att skomakaren Jonas Öbergs bostad i Krången under hela gårdagen varit stängd hade Norberg jämte hans fader Johan Norberg och drängen Jan Lundström på morgonen idag berett sig tillträde till stugan och då funnit bemälde Öberg jämte hans moder Anna Brita Öberg ligga döda på golvet".

Det framkom vidare av protokollet att kyrkvärden Carl Carlsson i Krången besökt Öberg på torsdagsaftonen för att erhålla 10kr, att då Öberg lämnat denna Carl en sedel på 50 kr och Carl gick då för att växla. Hans son Olof Carlsson återvände senare på kvällen med de 40 kronorna, då befann sig Johan Nymans söner Elias Ferdinand och hans broder Johannes Alfred inne hos Öberg och dessa hade stannat kvar när Olof gått.

Misstankarna kom snart på dessa båda bröder då det utanför stugan fanns spår i snön efter mindre skor springande från stugan och någon hade snubblat och där fanns blod i snön. Dom togs i förhör men nekade till att börja med för att sedan erkänna men förnekade att de tagit mer än 4 kronor som de gett till den yngre brodern Axel Albin för vilken de berättat och nu mutade till tystnad.

Redan under sommaren hade bröderna o en till gosse talat om att döda skomakaren då han varit ovettig mot dem men man kom inte till skott.

Dom begav sig till stugan om kl. 6 under föregivande att dom skulle beställa stövlar till våren och dom såg var Öberg förvarade sina pengar som han fick av Olof Carlsson då gick de ut för att rådslå. Dom kom då överens att Elias F skulle hugga Öberg först med yxan i nacken och att Johannes sedan skulle hjälpa till att döda honom och derpå döda modern som satt o sov vid spisen. De kom över 40kr i sedlar o 4 kr i silver och en fiol.

De döda låg påklädda framstupa på golvet bägge var mycket illa tilltygade med flera yxhugg i huvudet, nacken och halsen. Yxorna satt fortfarande i mordoffrens huvuden när dom återfanns.

I protokollet står "Under hela förhöret ådagalades gossarne den mest förhärdade fräckhet, visade intet tecken till ånger över sin blodiga handling samt kunde blott med största svårighet förmås att någorlunda hålla sig till sanningen."

Det sänds ett telegram från Ramsele till häradshövdingen Schartau i Sollefteå dat 9/12 88 som berättar om händelsen och att brottslingarna erkänt. Kommunalnämnden vill få dom intagna på Hall snarast möjligt.

Familjen får det säkert bekymmersamt efter denna händelse, de flyttar senare till Junsele.

Ironisk nog blir Johannes skomakare verksam efter Amerika vistelse till 1919 i Anundsjö men flyttar till Lycksele där han dör 1937 ogift. ( vi har uppgift att han dog den 6/4 1952)

Elias flyttar till Karlskrona o Amiralitetsför. 1894 och hans öde är okänt för mig.

Polisförhörets text har vi hittat på nätet skrivet av Agneta Olofsson

Vi kommer själva att skriva av polisförhör mm efter undersökningar. Mera finns om denna familj under vår forskning . Där vi bl.a. lagt in en tidningsartikel som vi hittat i Sundsvalls Tidning 1

Tragiskt kvinno öde

Johanna Svensdotter föddes i Önskanäset Gideå den 10/6 1841 hon var nr. 4 av 4 syskon. Började tidigt att arbeta som piga, när hon var 27 år blev hon med barn och i sin förtvivlan tog hon bort fostret.

Detta kom fram till länsman i Arnäs och hon ställdes inför Arnäs Häradsrätt och blev där dömd till 18 månaders straffarbete, detta avtjänades på Härnösands fängelse.

Efter avtjänat straff flyttade hon till Gideå i Björna och där träffade hon torparen Johan Melin och de gifte sig 2/3 1873 efter bara 11 dagar föddes deras första son 13/3 1873. 1/1 1877 fick de en dotter.

25/3 1879 fick de en son och 3 dagar därefter avled Johanna av barnsängsfeber.

Sista sonen dog i ett års ålder. Första sonen dog när han var 20 år, han avled på Sollefteå lasarett.

Maken Johan gifte aldrig om sig, han bodde kvar i torpet i Gideå med barnen.

Brodermördare

Berättelsen om de båda bröderna Petrus och Carl Magnus. Petrus föddes 9 september 1820 i Svedjom Tåsjö och Carl Magnus 17 januari 1828 i Jerfnäset Tåsjö.

Föräldrarna var Carl Persson Bäckström och Märta Bergelsdotter, fadern var Nybyggare i Jerfnäset när det tragiska skedde.

Den 14 juni 1838

Avskrift från dödboken:

"Genom tvenne yxslag åt huvudet och ett knivstyng i halsen åt strupen mördat av sin

broder Per Karlsson. Gud avböje en dylik ryslig händelse"

Petrus "Per" blev avrättad för sitt dåd och i hans bok står:

Vid avrättningsplatsen på gränsen mellan Ramsele och Fjällsjö socknar avrättades lördagen

den 17 oktober klockan 12.00 brodermördaren Pehr Carlsson från Tåsjö.

Exekutionen verkställdes av skarprättaren Magnus Jarl.

Denna händelse har berört oss och till sommaren kommer vi att besöka Jerfnäset och även se om vi kan utröna var avrättningsplatsen är belägen vi skall även försöka få tillgång till domboken och där kanske kan berättas mer om vad som låg bakom dådet.

Per-Erik och Lisas släktträd.

Dubbelhor

Elias Andersson Hemmansägare  född 1674

gift i 13 år och hade 6 barn.

Efter faderns död blev det Elias, efter en del bråk med brodern Ivar, som fick ta över fadershemmanet i Backe.

Där levde han därefter, av allt att döma, ett stillsamt och ärligt liv såsom en respekterad nämndeman.

1715 hände dock något som skulle få en ände med förskräckelse. Tydligen hade han haft en "affär" med båtsmansänkan Märit Olofsdotter under en längre tid.

När denna blev gravid och sedan födde ett barn till vilket hon pekade ut Elias som fader så blev både Elias och Märit dömda till döden. Troligen skulle Elias, vilket var det vanliga, ha blivit benådad från den dödsdomen. Elias insjuknade dock och dog strax efter att ha blivit dömd.

Källa: Roland Forssén

Det finns ett längre och ingående protokoll att läsa i vår forskning. Elias Andersson hittas under Daniel och Matilda.

Vi kommer att försöka få klarhet i vad som hände änkan om hon blev avrättad , och vad som hände med barnet.

----------------------------------------------------------------------------------------

Gertrud Olofsdotter

1776-05-10-1844-06-11

Avled i Skog Delsbo

Berörda livsöden

Anteckningar från dödboken:

Den 16 Juni 1844 Begrafdes Bonden Olof Olssons i Skog hustru Gertrud Olsdotter.

Hon föddes 1776 den 10 Maj i Ede. Hennes föräldrar voro Nämndemannen Olof Olsson och hans

Hustru Brita Grelsdotter derstädes- Vistades i föräldrarhemmet till dess hon ingick 1798 i

äktenskap med sin första Man Bonden Lars Olsson i Skog vid 22 års ålder_med honom hade hon 3 söner och 2 döttrar som nu alla sörja vid hennes graf. Denne hennes första man dog år 1808 en månad efter sedan Herran genom en härjande åskeld ödelagt hela deras gård

med allt hvad de egde af husgeråd och kläder och annat bohag.

Husvill och utblotad enka hade hon 5 små barn att försörja.

Ingick 1840 i äktenskap med sin nu efterlefande sörjande man, med hvilken hon fostrat 2 söner och 2 döttrar som äfvenledes lefer och begråta henne med sina tårar till grafen. Har i hela sin lefnad kämpat med lungsvagt bröst, och insjuknade hastigt den 3 Maj att trots

en noggrann omvårdnad hon dukade under för detta förleden måndag den 11 Juni 1844 i en ålder af 68 år 1 månad och en dager,

Till Kyrkan 1,16 fattige 1,

2021

Bilder finns att skåda i Galleriet från vår trevliga släktträff i Junsele.

Nu finns även bilder på Träsniderskan Dea`s alster i galleriet, läs även om Dea under fliken," några livsöden"

Nu finns även ett fotoalbum från Junsele hembygsgård i

Hans Erik Larsson Bodum

far till vår mormor Matilda

Övre stugan i Öfra den byggdes ungefär 1924 av Finn Kalle

Öppna spisen i rummet innanför köket

Verner Olofsson och Björn Hansson

Foto Arnold Hansson

Verner  och Doris Berglunds kor

Verner sitter i köket och funderar

Foto  Arnold Hansson

Verner behöver glasögon när han skall läsa


Jenny sitter vid spisen

Här trivdes Astrid, hon var en duktig väverska.

Övre stugan i Övra den byggdes ungefär 1924 av Finn Kalle.         

Jenny Olofsson i Öfra