"Perjons" Andersson, Anders
1789-1860

Dräng, Husbonde i Söderås No 5..
Född 1789-12-19 i Söderås Rättvik.
Död 1860-05-01 i Söderås Rättvik.
Begravd 1860-05-06 i Rättvik.
Tar över efter fadern, blir husbonde på gården när fadern dör 16/8 1833. I anteckningar står det Förmöget. 1847 bor han och hustrun och sonen Per och dottern Cherstin som 1849 gifter sig och flyttar.

Dödsruna: 2.a Bönsöndagen den 6 Maj 1860. Ålderstigne Sockenmannen Perjons Anders Andersson i Söderås. Han föddes derstädes den 15 Dec. 1789 af Föräldrarna Anders Larsson och Kerstin Andersdotter hvilka befordrade honom till Dop och undervisning i nödiga Kristedoimsstycken.

År 1811 inträdde han i äktenskap med sin nu i sorg efterlämnade maka Kerstin Larsdotter ifrån Westgärdet, med hvilken han i sämja och kärlek sammanlefvat den långa tiden af 49 år.

Detta äktenskap välsignades med 5 barn- 3 söner och 2 döttrar - af hvilka en son är före sin Fader ingången i evigheten.

De öfriga barnen efterlefva alla försedda och hafva i dag följt sin gamle Fader till grafven.

Den bortgågne var i lifstiden en verksam och förståndig man, som och därför njöt det allmännas förtroende att ofta få föra Socknens talan i dess angelägenheter, han berömmes och af dem, som kände honom ilifvet, såsom hjelp som granne, välvillig vän och omsorgsfull husfader.

Den långvariga sotsäng på hvilken han hafva året legat, för utgången af sjuklighet och ålderdomskrämpor, var till honom ett rop ifrån Herran: "beställ om ditt hus, ty ge måste dö och icke vid lif blifva" Måtte Herren ock med allt, hvad han gjort för äfven denne bortgångnes frälsning och salighet hafva vunnit sin nådes afsigt så att när nu den gamle vandringsmannen trött af de jordiska skröpligheterna och lidandena väntade att lösas derutur, han ock kunde få hvad den Ps e ord innehålla, som han säges under sin sjukdom bedit och läst. "Kom o Jesus huru länge skall ännu jag gväljas här" ? Ock jag önskar ditt umgänge. Kom till mig o Jesus kär! Jesus du mitt ljus ock lif, Jesus städse hos mig blif, och en salig död mig gif"

Han slutade sina dagar i dödlighetenden 1 dennes, då han uppnått en ålder af 70 år och 4 mån.

H.H.N. annammade han på Sotsängen.

Anders "Perjons" Andersson. Ansedel Född 1789-12-19 i Söderås Rättvik. Död 1860-05-01 i Söderås Rättvik. f Anders Larsson Perjons. Ansedel Född 1760-12-24 i Rättvik. Död 1833-08-16 i Söderås Rättvik. ff Lars Andersson Perjons. Ansedel Född 1732-02-09 i Rättvik. Död 1788-12-21 i Söderås Rättvik.    
 
   
 
fm Margareta Hansdotter. Ansedel Född 1731-07-05 i Ulanåker Rättvik. Död 1807-04-09 i Söderås Rättvik.    
 
   
 
m Kerstin Andersdoter. Ansedel Född 1760-01-23 i Öster Graf Rättvik. Död 1810-06-21 i Söderås Rättvik.      
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning


Dräng, Husbonde i Söderås No 5..
Född 1789-12-19 i Söderås Rättvik.
Död 1860-05-01 i Söderås Rättvik.
Begravd 1860-05-06 i Rättvik.
Tar över efter fadern, blir husbonde på gården när fadern dör 16/8 1833. I anteckningar står det Förmöget. 1847 bor han och hustrun och sonen Per och dottern Cherstin som 1849 gifter sig och flyttar.

Dödsruna: 2.a Bönsöndagen den 6 Maj 1860. Ålderstigne Sockenmannen Perjons Anders Andersson i Söderås. Han föddes derstädes den 15 Dec. 1789 af Föräldrarna Anders Larsson och Kerstin Andersdotter hvilka befordrade honom till Dop och undervisning i nödiga Kristedoimsstycken.

År 1811 inträdde han i äktenskap med sin nu i sorg efterlämnade maka Kerstin Larsdotter ifrån Westgärdet, med hvilken han i sämja och kärlek sammanlefvat den långa tiden af 49 år.

Detta äktenskap välsignades med 5 barn- 3 söner och 2 döttrar - af hvilka en son är före sin Fader ingången i evigheten.

De öfriga barnen efterlefva alla försedda och hafva i dag följt sin gamle Fader till grafven.

Den bortgågne var i lifstiden en verksam och förståndig man, som och därför njöt det allmännas förtroende att ofta få föra Socknens talan i dess angelägenheter, han berömmes och af dem, som kände honom ilifvet, såsom hjelp som granne, välvillig vän och omsorgsfull husfader.

Den långvariga sotsäng på hvilken han hafva året legat, för utgången af sjuklighet och ålderdomskrämpor, var till honom ett rop ifrån Herran: "beställ om ditt hus, ty ge måste dö och icke vid lif blifva" Måtte Herren ock med allt, hvad han gjort för äfven denne bortgångnes frälsning och salighet hafva vunnit sin nådes afsigt så att när nu den gamle vandringsmannen trött af de jordiska skröpligheterna och lidandena väntade att lösas derutur, han ock kunde få hvad den Ps e ord innehålla, som han säges under sin sjukdom bedit och läst. "Kom o Jesus huru länge skall ännu jag gväljas här" ? Ock jag önskar ditt umgänge. Kom till mig o Jesus kär! Jesus du mitt ljus ock lif, Jesus städse hos mig blif, och en salig död mig gif"

Han slutade sina dagar i dödlighetenden 1 dennes, då han uppnått en ålder af 70 år och 4 mån.

H.H.N. annammade han på Sotsängen.


Gift 1811-05-05 i Rättvik Närvarande:

Brudens Moder Fix Anna Persdotter i Westgärdet; Drängens Fader Per Jöns Anders Larsson i Söderås.

Cherstin Larsdotter Ansedel Född 1791-11-21 i Wästgerdet Rättvik.
Död 1868-01-15 i Söderås Rättvik.
Dödsorsak: Ålderdomsbräcklighet.
Begravd 1868-01-16 i Rättvik.
Gift 1811 Bor som nygift hos hans föräldrar i Söderås.

Anna Andersdotter. Ansedel Född 1812-05-02 i Söderås Rättvik.
Till Öster graf No 16 1831.

Anders Andersson. Ansedel Född 1815-11-11 i Söderås Rättvik.
Död 1854-05-24 i Rättvik.

Lars Andersson. Ansedel Arbetare.
Född 1820-11-03 i Söderås Rättvik.
Död i Amerika ?.
Gift 1842 till No 29 i Byn. 1880 års folkräkning: Qvarstående obefintlige, Rest till Amerika, verkar vara ensam.

Cherstin Andersdotter. Ansedel Född 1825-08-28 i Söderås Rättvik.
Gift 1849 till No 17 i Öster Graf.

Per Perjons Andersson. Ansedel Hemmansägare.
Född 1835-11-21 i Söderås Rättvik.
Död 1905-05-14 i Söderås Rättvik.
Dödsorsak: Kräfta och Hjärtfel.
Begravd i Rättvik.
Folkräkning 1900: Bor med hustrun och dottern Kerstin i Söderås.


Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

tidslinje.se Framställd 2014-10-18 med hjälp av Disgen version 8.2c.